Pôžičky na zmenku

Typov a druhov pôžičiek je veľmi veľa, líšia sa okrem iného aj podľa toho, aká je ich dostupnosť. Medzi najdostupnejšie, ale aj najrizikovejšie pôžičky patria pôžičky na zmenku. U tohto typu pôžičky je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť a nenechať sa uniesť vidinou jednoduché pôžičky. Zachovajte chladnú hlavu a všetko si riadne preštudujte.

Spísanie ZMENKY

Spísanie zmenky je v podstate veľmi jednoduchá záležitosť - nie je k tomu potrebný žiadny formulár ani úradné overenie. Čo je potrebné, je to, aby zmenka obsahovala zákonom dané náležitosti (označenie slovom "zmenka", údaje o dlžníkovi, dlžnú sumu, dátum a miesto splatenia zmenky, meno veriteľa, podpis vystaviteľa zmenky, podpis dlžníka).

PENIAZE IHNEĎ PRI PODPISU ZMENKY

Pôžičku na zmenku tak možno získať okamžite bez zbytočných prieťahov, peniaze sú väčšinou odovzdané ihneď pri podpise zmenky. Čo je pre dlžníka dôležité, je splatiť dlžnú sumu, a to presne tak, ako je uvedené na zmenke - v daný dátum a čas, na danom mieste. Ak dlžník zmenku nesplatí, vystavuje sa riziku exekúcie, v prípade pôžičky na zmenku však môže k exekúcii dôjsť bez akýchkoľvek prieťahov, na rozdiel od bežnej pôžičky.

PÔŽIČKY OD súkromníkov aj nebankových spoločností

Zmenka je voľne obchodovateľný cenný papier - znamená to, že veriteľ, ktorému dlhujete peniaze, môže zmenku pred dátumom splatnosti predať niekomu inému, a vy potom budete požičané peniaze vracať inej osobe. Pôžičky na zmenku sú typické pre pôžičky peňazí od súkromných osôb, avšak aj niektoré nebankové spoločnosti si svoje riziká spojené s poskytovaním úverov poisťujú podpisom zmenky. V každom prípade - ak nemáte inú možnosť než vziať si pôžičku na zmenku - uistite sa, že budete schopní požičanú sumu v danom termíne naozaj zaplatiť.