POROVNANIE PÔŽIČIEK POMOCOU RPMN

Ak vyberáme pôžičku, rozhodujeme sa pri výbere pomocou množstva kritérií a hľadísk, aké je však to najzákladnejšie a najlepšie zrozumiteľné? Všeobecne známa je úroková sadzba a výška úrokov, ktorú ľudia zaplatia za poskytnutie pôžičky. Bohužiaľ platba úrokov nie je jediným nákladom na pôžičku. Do celkovej ceny, ktorú za pôžičku zaplatíme, sa započítavajú aj rôzne poplatky. Existuje povinnosť pre poskytovateľov pôžičiek uvádzať parameter RPMN. Jedná sa o skratku ročnej percentuálnej miery nákladov, ktorá je udávaná v percentách.

ÚROK A ÚROKOVÁ SADZBA

Jednoducho povedané, úrok je cena, ktorú zaplatíte poskytovateľovi pôžičky za to, že Vám požičia. Je to suma v eurách. Vypočítava sa z úrokovej sadzby, ktorá sa udáva v percentách a viaže sa k časovému obdobiu. Napríklad ročná úroková sadzba stanovuje, koľko percent z požičanej sumy zaplatíte za rok. Zo strany poskytovateľov nachádzame rôzne výhodné ponuky na "úrok od". Neznamená to však, že táto lákavá ponuka nebude vo finále drahšia, pretože môžete platiť ďalšie poplatky za vedenie pôžičky atď. Vždy je potrebné vziať do úvahy parameter RPMN, ktorý vám o cene pôžičky povie oveľa viac.

RPMN UDÁVA CELKOVÚ CENU PÔŽIČKY

Aby sa zabránilo zavádzajúcim praktikám pri reklamných akciách na pôžičky, je stanovená povinnosť uvádzať parameter RPMN. Je udávaný v percentách a znamená ako je pôžička drahá, koľko za pôžičku zaplatíte nielen na úrokoch, ale vrátane všetkých ďalších poplatkov spojených s pôžičkou. Čím je hodnota RPMN nižšia, tým je pôžička lacnejšia a výhodnejšia. Do výpočtu parametra vstupuje tiež metodika ako sa pôžička spláca. Ak mesačne, alebo na začiatku či konci obdobia.

Výpočet RPMN